Wszystko o upadłości konsumenckiej
upadlosc konsumencka

Data

O upadłości firm słyszał każdy. Nie każdy jednak wie o tym, że można ogłosić również upadłość konsumencką. Na czym ona polega? Jak ją wprowadzić w życie?

Niewypłacalność osoby fizycznej

Po zmianie przepisów w marcu 2020 roku wprowadzono szereg zmian dotyczących upadłości konsumenckiej. Pandemia koronawirusa spowodowała złagodzenie przepisów dotyczących upadłości. Obecnie do sądu mogą się zwrócić osoby prywatne, które z jakiegoś powodu popadły w długi. Mogą to być nawet ludzie którzy przez swoją nieodpowiedzialność nie są w stanie spłacić swoich zadłużeń.

Upadłość konsumencka Katowice to proces sądowy. Jego celem jest uwolnienie dłużnika od ciążących na nim zobowiązań. Są one najczęściej niemożliwe do spłaty. W trakcie postępowania sądowego okazuje się czy wszystkie zobowiązania muszą zostać spłacone. Często sąd decyduje się na umorzenie niektórych z nich. W trakcie sprawy sądowej wszystko jest dokładnie analizowane i badane. Na tej podstawie sąd stwierdza czy konieczne jest pokrycie wszystkich zobowiązań. Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi udowodnić przed sądem, że nie jest w stanie spłacić wszystkich swoich długów.

W wielu wypadkach upadłość konsumencka Katowice jest jedyną deską ratunku. Jest to jednak bardzo radykalne posunięcie. Wiele osób, które straciły pracę i decydują się na to radykalnie posunięciem. Jest to jakaś alternatywa, którą jednak wcześniej należy dokładnie przemyśleć.

Co można zyskać na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Głównym, a zarazem podstawowym, czynnikiem staranie się o upadłość konsumencką jest umorzenie części lub całości długów. W przypadku niektórych osób fizycznych długi są tak wielkie, że nie są one w stanie ich spłacić. W związku z tym grozi im egzekucja komornicza. W sytuacji kiedy dana osoba wcześniej ogłosi upadłość konsumencką sprawą zajmie się syndyk, a nie komornik.

Upadłość konsumencka daje możliwość zaplanowania dalszych kroków dotyczących spłaty zadłużenia. Sąd określa warunki spłaty długów. Część z nich może zostać anulowana. Rzadko się zdarza, aby wszelkie długi zostały anulowane. W ten sposób dłużnik jest w stanie odzyskać płynność finansową.

W przypadku wielu osób fizycznych jedynym sposobem na nowy start jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tylko w ten sposób osoby takie są w stanie uwolnić się od dotychczasowych długów. Problem zadłużenia jest niezwykle stresujący dla osoby fizycznej, która nie jest już w stanie swoich zadłużeń spłacać. Jest to również ogromny stres dla jego rodziny. Upadłość konsumencka daje możliwość podjęcia drugiej szansy. Szanse te zawsze należy rozsądnie wykorzystać. W przyszłości dobrze jest planować swój budżet, tak aby nie doszło do za dłużej po raz kolejny.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

ul. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / biuro@doboszkancelaria.pl

WiĘceJ
artykułów