Dlaczego w laboratoriach używane są strzykawki szklane?
uzycie strzykawek szklanych w laboratoriach

Data

Szklane strzykawki są powszechnie stosowane w laboratoriach. Jakie są główne powody, dla których szklane strzykawki są preferowane w warunkach laboratoryjnych?

Obojętność chemiczna

Szklane strzykawki są chemicznie obojętne, co oznacza, że nie reagują z większością chemikaliów i substancji. Właściwość ta ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach laboratoryjnych, gdzie wymagane są niezanieczyszczone, dokładne pomiary. W efekcie szklanych strzykawek można bezpiecznie używać z szeroką gamą odczynników, rozpuszczalników i próbek bez ryzyka interakcji chemicznych, które mogłyby zmienić wyniki eksperymentu lub analizy.

Przezroczystość

Także strzykawki szklane są idealnie przezroczyste, co pozwala na łatwe sprawdzenie zawartości wewnątrz cylindra strzykawki. Ta cecha umożliwia badaczom i technikom dokładne odmierzanie i dozowanie płynów, zapewnienie prawidłowego mieszania roztworów oraz monitorowanie postępu reakcji lub procesów. Ułatwia także wykrycie wszelkich zanieczyszczeń lub cząstek stałych obecnych w próbce.

Dokładność i precyzja

Szklane strzykawki są produkowane z zachowaniem wąskich tolerancji, co zapewnia wysoką dokładność i precyzję pomiarów objętości. Gładki, jednolity otwór szklanego cylindra minimalizuje tarcie i zapewnia stałe dostarczanie cieczy, dzięki czemu szklane strzykawki nadają się do zastosowań wymagających precyzyjnego dozowania małych objętości, przykładowo w chemii analitycznej, badaniach farmaceutycznych i biologii molekularnej.

Odporność na korozję i zanieczyszczenia

Szklane strzykawki są odporne na korozję i zanieczyszczenia, dzięki czemu nadają się do stosowania z szeroką gamą substancji chemicznych i próbek biologicznych. W przeciwieństwie do strzykawek plastikowych, które z czasem mogą wchłaniać lub wydzielać substancje, strzykawki szklane zachowują maksymalną czystość, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia próbki i zapewniając wiarygodne wyniki eksperymentów.

Możliwość sterylizacji w autoklawie

Również strzykawki szklane można sterylizować w autoklawie – urządzeniu wykorzystującym parę pod ciśnieniem w celu zabicia mikroorganizmów i sterylizacji sprzętu. Dzięki temu szklane strzykawki nadają się do wielokrotnego użytku i nadają się do sterylnych zastosowań w warunkach laboratoryjnych, takich jak hodowla komórkowa, mikrobiologia i diagnostyka kliniczna.

Możliwość sterylizacji w autoklawie zapewnia bezpieczną sterylizację szklanych strzykawek pomiędzy użyciami, co zmniejsza ryzyko skażenia krzyżowego i zapewnia poprawność protokołów eksperymentalnych.

WiĘceJ
artykułów